WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Planowane działania WCSS Warszawa

PLANOWANE DZIAŁANIA W WCSS WARSZAWA W 2019 ROKU

Nr akcji Miejsce akcji  Data   (od  –  do) Prowadzący
1. Zgrupowania i konsultacje krajowe
     a) Judo
55 Polska / Zakopane 2019-08-18 2019-08-31 Cezary Majewski
     b) Strzelectwo
56 Warszawa/Polska 2019-05-13 2019-05-15 Eulalia Rolińska
57 Warszawa/Polska 2019-05-20 2019-05-22 Iryna Yukhatova
58 Warszawa/Polska 2019-06-01 2019-06-05 Piotr Szuszczyński
59 Warszawa/Polska 2019-10-14 2019-10-17 Marta Misztal
60 Warszawa/Polska 2019-11-02 2019-11-06 Marta Misztal
2. Zawody krajowe
     a) Judo
131 Polska/Gdynia 2019-08-01 2019-08-04 Cezary Majewski
132 Polska/Rybnik 2019-09-19 2019-09-21 Cezary Majewski
133 Polska/Warszawa 2019-09-29 2019-10-01 Cezary Majewski
134 Polska/Oleśnica 2019-11-23 2019-11-25 Cezary Majewski