WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

BKS WP KOŚCIELISKO

Biathlonowy Klub Sportowy Wojsko Polskie KOŚCIELISKO
34-511 Kościelisko, ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 101

Zarząd Klubu:

Jan Piczura – Prezes Klubu
Andrzej bukowski – Wiceprezes  Klubu
Józef Staszel – Sekretarz Klubu
Danuta Brenkus – Skarbnik Klubu

Członkowie Zarządu:

  • Jan Waśkiewicz
  • Andrzej Rapacz
  • Ryszard Broniewicz

Komisja Rewizyjna:

  •  Stanisław Rajkowski
  • Anna Rapacz
  • Jerzy Leśnik