WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

PZSS Warszawa

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa, tel. 22-849-84-67, fax 22-849-57-76
e-mail: biuro@pzss.org.pl

Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na lata 2013-2016

Tomasz Kwiecień – Prezes
Grzegorz Jarząbek – Wiceprezes ds. ogólnych;    Witold Sulewski – Wiceprezes ds. sportowych

Członkowie Prezydium:

Andrzej Kijowski, Robert Pietruch, Antoni Kamiński

Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Aleksiejuk, Mirosław Kowalski, Karol Pieszak, Marek Matracki, Eugeniusz Pędzisz, Roman Kędra, Grzegorz Gładyszewski, Marek Stasiak, Andrzej Cepa

W skład  sportu strzeleckiego  wchodzą:

– strzelectwo sportowe
– strzelectwo długodystansowe
– strzelectwo westernowe
– strzelectwo czarnoprochowe i historyczne
– strzelectwo kurkowe
– strzelectwo dynamiczne

Sport strzelecki realizowany jest w trzech dyscyplinach:
1.    pistolet
2.    karabin
3.    strzelba gładkolufowa

W każdej dyscyplinie rozgrywane są konkurencje strzeleckie.
Konkurencje rozgrywane są według kategorii wiekowych lub określonych grup zawodników.
Podstawowe kategorie wiekowe strzelców:

a) młodzicy – do 15 lat
b) juniorzy młodsi – 16 i 17 lat
c) juniorzy – 18, 19 i 20 lat
d) seniorzy – od 21 lat
w tym: młodzieżowcy – 21, 22 i 23 lata

Podstawowe grupy zawodników:
Kobiety – bez ograniczenia wieku
Mężczyźni – bez ograniczenia wieku
Weterani – od 45 lat
Młodzież szkolna, służby mundurowe, itp.

Wykaz podstawowych konkurencji w poszczególnych dyscyplinach:

 1. Pistolet
 • pistolet pneumatyczny
 • pistolet sportowy
 • pistolet szybkostrzelny
 • pistolet standardowy
 • pistolet centralnego zapłonu
 • pistolet dowolny
 • pistolet dynamiczny
 • pneumatyczny pistolet dynamiczny

2. Karabin

 • karabin pneumatyczny
 • karabin dowolny
 • karabin sportowy
 • karabin standardowy

3. Strzelba gładkolufowa

 • trap
 • double trap
 • skeet