WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Kadra szkoleniowa Programu WCSS Gdynia

Lp. Nazwisko i imię Sport Klasa trenerska Numer licencji
Kadra szkoleniowa WCSS Gdynia
1 Wawrzonowska Joanna Strzelectwo Instruktor 11/4/PZSS/2019
2 Dobosz Adam Strzelectwo Instruktor LT 03160928
3 Sękowska Anna LA II 0102/2020
4 Stępień Andrzej LA II 0223/2020
5 Sapiejka Maciej Żeglarstwo II 193/IS/16
6 Poździk Adam Judo I 250
7 Sobieraj Arkadiusz Bobsl i skeleton Instruktor 3489
8 Rapsiewicz Robert Kolarstwo II POM/21/00742
9 Malecki Dariusz Kolarstwo II POM/21/00737
10 Malecki Sebastian Kolarstwo II POL/21/02095
Osoby współpracujące WCSS Gdynia
1 Rolbiecki Zbigniew LA I PZLA 0101/20
2 Sadkowski Ryszard LA I 201/PZLA
3 Piskulski Paweł LA instruktor PZLA 0436/20
4 Lisicki Tomasz Judo III 185
5 Kuptz Jakub Kolarstwo  mechanik POM/21/00724
6 Kujawa Paweł Kolarstwo  machanik POM/21/00728