WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

O nas

Wojskowa Federacja Sportu (WFS) – wpisana dnia 25 października 1995 roku do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej – jest organizacją zrzeszającą wojskowe kluby sportowe, cywilno-wojskowe stowarzyszenia sportowe, polskie związki sportowe oraz inne stowarzyszenia kultury fizycznej, których przedmiotem działania są w szczególności sporty użyteczne dla podniesienia  obronności kraju.

Zasadniczym celem działania Federacji jest tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej wśród żołnierzy w służbie czynnej, żołnierzy  w rezerwie, pracowników wojska oraz ich rodzin, podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportów użytecznych w wojsku oraz dyscyplin olimpijskich, uzyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla rozwoju kultury fizycznej oraz sportów użytecznych w wojsku a także realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Aktualnie Wojskowa Federacja Sportu zrzesza 23 klubyi związki sportowe, w tym między innymi: WKS „Śląsk”, WKS „Wawel”, WKS „Grunwald”, WKS „Flota”, C-WZS „Legia”, C-WZS „Zawisza”, Polski Związek Strzelectwa Sportowego i Polski Związek Radioorientacji Sportowej. Łącznie – we wszystkich stowarzyszeniach, związkach i klubach – Federacja skupia ok. 6.800 członków: sportowców, szkoleniowców i działaczy.

Od momentu swego powstania Wojskowa Federacja Sportu ściśle współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej, będąc – dzięki swojemu potencjałowi materialnemu i osobowemu, wraz ze swoimi stowarzyszeniami i związkami – bazą pozyskiwania utalentowanych sportowców do wojskowych zespołów sportowych. W minionym okresie, dzięki pozyskiwanym środkom z MON oraz MSiT, Federacja zrealizowała szereg zadań na rzecz sportu powszechnego, mając w swoim dorobku organizację średnio w skali roku ok. 80 zadań.

W 2008 roku, z inicjatywy Wojskowej Federacji Sportu, w wyniku wspólnych prac Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały powołane do życia Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego (WCSS).
Celem funkcjonowania WCSS jest przygotowanie młodzieży uzdolnionej sportowo do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym
w kategoriach młodzieżowych i docelowo seniorskich. Centra te stanowią również swego rodzaju „zaplecze” pozyskiwania zawodników do struktur Wojskowych Zespołów Sportowych.

Dzięki dotacjom MSiT programem WCSS w każdym roku objęta jest grupa średnio ok. 170 zawodników w 12 dyscyplinach sportowych, w tym m in. biathlonie, boksie, judo, kajakarstwie, lekkoatletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie, tenisie ziemnym, wioślarstwie,  zapasach i żeglarstwie.
Słuszność podjętych w tej płaszczyźnie działań Zarządu Federacji potwierdza fakt, iż młodzi zawodnicy objęci programem uzyskują coraz wyższy poziom sportowy, z powodzeniem reprezentując Polskę na zawodach najwyższej rangi i stanowiąc w swoich kategoriach wiekowych trzon reprezentacji Polski, natomiast kluby i stowarzyszenia WFS należą do ścisłej czołówki kraju w dziedzinie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.