WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Aktualności

Zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2023 roku.

Wojskowa Federacja Sportu jako Członek Zwyczajny PKOl otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu, z ramienia Wojskowej Federacji Sportu w Zgromadzeniu uczestniczyć będzie Jan Falkowski, skarbnik, urzędujący członek Zarządu.

 

7 grudnia 2023 roku podczas wyjazdowego posiedzenia we Wrocławiu obradował Zarząd Wojskowej Federacji Sportu.

Oprócz bieżących problemów związanych z działalnością statutową Federacji oraz realizacją programu Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego w 2023 roku członkowie Zarządu przyjęli uchwałę w sprawie powierzenia szkolenia sportowego w poszczególnych WCSS-ach oraz udziału przedstawiciela Federacji w Walnym Zgromadzeniu PKOl. Ponadto uczestnicy obrad zapoznali się z nowymi obiektami sportowymi WKS Śląsk Wrocław, spełniającymi obecnie najwyższe standardy wymaganymi dla organizacji międzynarodowych imprez sportowych. Do tych obiektów zaliczają się m.in.: zespół basenów, strzelnica sportowa oraz wielofunkcyjna hala sportowa.

W sprawie powierzenia szkolenia sportowego w poszczególnych centrach przyjęto uchwałę:

Uchwała nr 01/12/2023     

Zarządu Wojskowej Federacji Sportu

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie realizacji programu w Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego w 2024 r.

W związku z kontynuacją programu „Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego” w 2024 roku Zarząd Wojskowej Federacji Sportu uchwala, co następuje:

                                                                    § 1

Działając na podstawie § 8 pkt 2, § 12 ust. 1 b, § 14 pkt 3 b oraz § 26 pkt 7 Statutu, po uzyskaniu zgody Ministra Sportu i Turystyki, Zarząd Wojskowej Federacji Sportu bezpośrednią realizację zadań szkoleniowo-sportowych w Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego w 2024 roku powierza:

 1. Wojskowemu Klubowi Sportowemu Flota – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Gdyni;
 2. Wojskowemu Klubowi Sportowemu Grunwald – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Poznaniu;
 3. Biathlonowemu Klubowi Sportowemu Wojsko Polskie Kościelisko – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Kościelisku;
 4. Centralnemu Wojskowemu Klubowi Sportowemu Legia Sekcja Strzelecka – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Warszawie;
 5. Wojskowemu Klubowi Sportowemu Śląsk – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego we Wrocławiu;
 6. Wojskowemu Klubowi Sportowemu Oleśniczanka – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego we Wrocławiu;
 7. Wojskowemu Klubowi Sportowemu Wawel – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Krakowie;
 8. CWZS Zawisza Stowarzyszenie Boksu i Sztuk Walki – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Bydgoszczy,
 9. CWZS Zawisza Klub Gimnastyczny Bydgoszcz – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Bydgoszczy,
 10. CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Bydgoszczy,
 11. CWZS Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenie Lekkoatletyczne – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Bydgoszczy,
 12. CWZS Zawisza Bydgoszcz Podnoszenie Ciężarów – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Bydgoszczy,
 13. CWZS Zawisza Klub Strzelecki – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Bydgoszczy,
 14. CWZS Zawisza Stowarzyszenie Wioślarskie – w Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego w Bydgoszczy.

  § 2

Zarząd Wojskowej Federacji Sportu zobowiązuje p. Jana Falkowskiego, skarbnika, urzędującego członka Zarządu WFS, do:

 1. Przygotowania wystąpienia do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu WCSS z udziałem wymienionych w § 1 klubów sportowych i stowarzyszeń.
 2. Opracowania projektów umów z poszczególnymi klubami i stowarzyszeniami zgodnie z § 1 niniejszej uchwały oraz postanowieniami zawartymi w umowie, która zostanie podpisana pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Wojskową Federacją Sportu w sprawie „Szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży w Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego w 2024 roku.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Obiekty sportowe WKS Śląsk Wrocław

basen 50 m
basen 25 m

strzelnica – rzutki

stanowiska strzeleckie

stanowiska strzeleckie – broń pneumatyczna

Sale sportowe – widok z galerii

sala sztuk walki

sala bokserska

sala sportów walki

siłownia

sala podnoszenia ciężarów