WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

WCSS Warszawa

Pełnomocnik – Marta Misztal

Liczba zawodników Programu WCSS Warszawa

Wyszczególnienie kategorie wiekowe Razem
młodzieżowiec junior junior młodszy
WCSS Warszawa strzelectwo 1 6 1 8
Łącznie 1 6 1 8

 

Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących

Lp. Nazwisko i imię Sport Klasa trenerska Numer licencji
Kadra szkoleniowa WCSS Warszawa
1 Yukhatova Iryna strzelectwo II LT03160278
2 Szuszczyński Piotr strzelectwo instruktor LT01180234
3 Misztal Marta strzelectwo II LT10180297
Osoby współpracujące WCSS Warszawa
4 Yukhatov Volodymyr strzelectwo instruktor LT02170359

Zawodnicy programu WCSS Warszawa

Lp. Nazwisko Imię Numer licencji pzs Sport Konkurencja Trener Klasa sportowa Kategoria wiekowa
Zawodnicy grupy B
1 Murawski Mateusz L-43586 Strzelectwo Strzelba Iryna Yukhatova II młodz.
2 Olszewski Jakub L-37813 Strzelectwo Strzelba Iryna Yukhatova II jun
3 Łakomy Mateusz L-43584 Strzelectwo Strzelba Iryna Yukhatova II jun
4 Kosiba Katarzyna L-56749 Strzelectwo Strzelba Iryna Yukhatova II jun
5 Hancke Piotr L-56748 strzelectwo Strzelba Iryna Yukhatova II jun
6 Yazykov Wołodymyr L-43604 strzelectwo Strzelba Iryna Yukhatova M jun
7 Patejuk  Mikołaj L-56752 Strzelectwo Strzelba Iryna Yukhatova II jun
8 Zygmuntowski Maciej L- 59813 strzelectwo pistolet Piotr Szuszczyński II jmł

Akcje szkoleniowe i starty w programie  WCSS Warszawa

Nr akcji Termin Miejsce akcji
Od Do
Zgrupowania i konsultacje krajowe
49 2022-05-23 2022-05-25 Warszawa/Polska           Wwa strz
50 2022-06-20 2022-06-22 Warszawa/Polska
51 2022-09-20 2022-09-24 Warszawa/Polska
52 2022-10-24 2022-10-25 Warszawa/Polska
53 2022-11-14 2022-11-17 Warszawa/Polska