WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

WST GW RETURN Warszawa

Wojskowe Stowarzyszenie Tenisowe Garnizonu Warszawa RETURN

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Jan Klejszmit – Prezes Zarządu,
Marek Królikowski – Wiceprezes Zarządu,
Janusz Guzek – Członek Zarządu – Księgowy,
Jerzy Łosowski – Członek Zarządu,
Mirosław Doroszkiewicz – Członek Zarządu,
Saturnin Przybylski – Członek Zarządu,
Janusz Markut – Członek Zarządu.

Data utworzenia Stowarzyszenia  – 02.09.2005 r.

Władze Stowarzyszenia:

1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd Stowarzyszenia (skład jak wyżej),
3)    Komisja Rewizyjna w składzie: Józef Wysocki – Przewodniczący, Stanisław Ćwik – Zastępca Przewodniczącego, Marek Suchański – członek,
4)    Sąd Koleżeński w składzie: Józef Kowalczyk – Przewodniczący, Wiesław Raszewski – Zastępca Przewodniczącego, Tomasz Łukasiewicz – Członek, Michał Mazur – Członek.

Najważniejsze kierunki działania:

1)    społecznie użyteczna działalność pożytku publicznego głownie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2)    kształtowanie czynnych postaw wobec kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym i cywilnym, organizowanie działalności sportowej, wspieranie jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Warszawa w osiąganiu możliwie wysokiego poziomu sportowego oraz propagowanie tenisa wśród kadry zawodowej Sił Zbrojnych, pracowników wojska, byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin,
3)    stwarzanie warunków do uprawiania gry w tenisa,
4)    organizowanie zawodów i imprez sportowych między jednostkami i instytucjami wojskowymi garnizonu Warszawa oraz dla żołnierzy zawodowych, emerytów wojskowych i ich rodzin,
5)    wspieranie młodzieży uczącej się w uczelniach wojskowych w krzewieniu kultury fizycznej,
6)    prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy obywatelskie          i patriotyczne,

Stowarzyszenie jest  Organizacją Pożytku Publicznego, numer KRS: 0000250398 (Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS).

Opracował:  Marek Królikowski, tel. 601398924, e-mail krolikowskimarek@tlen.pl