WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Wyniki sportowe

Sprawdź

Wyniki Igrzysk Olimpijskich

Featured Image

Sprawdź

Wyniki Mistrzostw Świata

Featured Image

Sprawdź

Wyniki Mistrzostw Europy

Featured Image

Sprawdź

Wyniki w pucharach

Featured Image

Misja WFS

Celem działania Wojskowej Federacji Sportu jest tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej wśród żołnierzy w służbie czynnej, żołnierzy w rezerwie, pracowników wojska i ich rodzin, a także w środowisku cywilnym. Federacja realizuje zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu. Upowszechnia wiedzę i umiejętności na rzecz obronności państwa.