WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Wojskowa Fedracja Sportu
ul. 11- Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106
03-446 WarszawaTelefon: 22-618 69 08
Fax: 22-687 22 02
Adres email: wfs-biuro@wp.pl

NIP 521-12-97-614
REGON 011829968
KRS: 0000158491