WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Władze

23 czerwca 2022 roku, po wcześniejszych wyborach podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, ukonstytuowały się nowe władze Wojskowej Federacji Sportu:

ZARZĄD

PREZES WFS – Lech KONOPKA

Wiceprezes – Dariusz BEDNAREK

Wiceprezes – Janusz PILCH

Skarbnik – Jan FALKOWSKI

Członek – Waldemar GOSPODAREK

Członek – Bartosz GRUSZECKI

Członek – Dariusz SAPIEJKA

Członek – Andrzej STĘPIEŃ

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Marek KRÓLIKOWSKI

Zastępca Przewodniczącego – Adam POŹDZIK

Sekretarz – Włodzimierz GAŁECKI