WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Aktualności

W dniu 12 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste NOWOROCZNE SPOTKANIE RODZINY OLIMPIJSKIEJ z udziałem Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy, podczas którego podsumowane zostały osiągnięcia polskiego sportu w 2018 roku, a także przedstawione zostały założenia i cele na 2019 rok. Tradycyjnie PKOl wyróżnił specjalnymi nagrodami najlepszych sportowców, trenerów oraz polskie związki sportowe, a także podziękował wszystkim sponsorom za ich działalność na rzecz  rozwoju sportu polskiego. W trakcie uroczystości uczestnicy uroczystości oddali również hołd Pierwszej Damie Polskiego Sportu, ś.p. Irenie Szewińskiej, która odeszła od nas w minionym, 2018 roku. W tym uroczystym spotkaniu, podczas którego zainaugurowane zostały obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, uczestniczyła również delegacja Wojskowej Federacji Sportu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 12 października 1919 roku w Krakowie został powołany Komitet Organizacyjny pod nazwą Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich (od 19 grudnia 1919 r. Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich). Niestety wojna polsko-bolszewicka uniemożliwiła debiut Polaków w Igrzyskach VII Olimpiady w Antwerpii. Pierwszym Prezesem Komitetu został Książę Stefan Lubomirski (1919-1923), który w latach 1921-1923 był członkiem MKOl.

Prezes PKOl, Pan Andrzej Kraśnicki poinformował uczestników spotkania, że finałem obchodów 100-lecia PKOl będzie międzynarodowe spotkanie Rodziny Olimpijskiej z udziałem najważniejszych przedstawicieli całego sportowego świata, które planowane jest w październiku 2019 roku. Towarzyszyć temu będzie wiele imprez i przedsięwzięć organizowanych na terenie całego kraju

 *      *       *

W dniu 10 stycznia 2018 roku na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP, delegacja Wojskowej Federacji Sportu uczestniczyła w uroczystym spotkaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy ze środowiskiem sportowym. Podczas tego spotkania Federacja, podobnie jak pozostałe związki sportowe, została wyróżniona pucharem „w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości”. Delegację Wojskowej Federacji sportu stanowili: Janusz Pilch – wiceprezes Zarządu, Piotr Małachowski, lekkoatleta oraz Jan Falkowski, członek Zarządu.

puchar