WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

WKS SKRZYDŁO Poznań

WOJSKOWY KLUB SPADOCHRONOWY „SKRZYDŁO”

Wojskowy Klub Spadochronowy „Skrzydło” z siedzibą lotnisko Kobylnica
k/ Poznania, 62–006 Kobylnica tel. 0606285086 fax. 61 8780741, 61 8548028, strona internetowa: www.wks-skrzydlo.pl,

Klub został zarejestrowany i wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków Wydziału Kultury  i Sportu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod pozycją 306 w dniu 21.01.1996 roku i potwierdzony w Sekcji Rejestrowej Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod pozycja 158/96. Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia14.12.2001 roku pod numerem KRS 0000072029.

Do najważniejszych celów statutowych WKS „Skrzydło” należy:
– organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej w sportach lotniczych;
– wszechstronny rozwój masowej kultury fizycznej;
– integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą;
– podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych użytecznych dla wojska;
– uzyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla rozwoju i działalności Klubu.

Władze WKS „Skrzydło” stanowią:
Zarząd:
Prezes – Jacek SZREK
Wiceprezes – Krzysztof SZOPIŃSKI
Sekretarz – Wojciech POLCZYK
Członkowie – Monika SADOWY – NAUMIENIA, Ryszard SOBCZAK.
Komisja Rewizyjna:
Włodzimierz BOGACZYŃSKI
Maciej ANTKOWIAK
Mirosław RAPITA
Władze WKS „Skrzydło” swą działalność wykonują społecznie bez pobierania świadczeń finansowych.

WKS „Skrzydło” jest członkiem Wojskowej Federacji Sportu w Warszawie zrzeszającej wojskowe kluby sportowe działające przy Zespołach Sportowych Rodzajów Sił Zbrojnych RP i innych instytucjach wojskowych, jest członkiem Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego. Prowadzi ścisłą współpracę w zakresie szkolenia spadochronowego
z Międzynarodową Radą Sportu Wojskowego (CISM), Aeroklubem Polskim, Aeroklubami Regionalnymi, Związkiem Polskich Spadochroniarzy oraz Spadochronowymi Strefami Zrzutu.

Od chwili powstania w Garnizonie Oleśnica, Klub realizował do roku 2002 wspólnie z Wojskowym Ośrodkiem Szkolenia Spadochronowego WLOP – Oleśnica (do chwili rozformowania), a od 2002 roku realizuje na podstawie podpisanych stosownych porozumień wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Wysokościowo Ratowniczego i Spadochronowego Sił Powietrznych – Poznań szkolenie i trening Spadochronowej Reprezentacji Wojska Polskiego i Polski oraz obsługę finansową w/w Reprezentacji WP w ramach powierzanych zadań zleconych MON.

Realizacja w/w zadań zleconych przez MON dla WKS „Skrzydło”  umożliwiła osiągnięcia sportowe  mierzone setkami medali zdobywanych w kraju i za granicą, od tytułów Mistrzów Polski po zdobycie tytułów Indywidualnego Mistrza Świata i Pucharu Świata oraz Drużynowe Mistrzostwo Świata.

Do osiągnięć sportowych żołnierzy – zawodników należą wielokrotnie zdobywane tytuły Spadochronowego Mistrza Polski i Wojska Polskiego, a także medale zdobywane na arenie międzynarodowej np.: w 1999 roku zdobycie przez starszego chorążego Andrzeja Lamcha Spadochronowego Pucharu Świata, w 2000 roku zdobycie drużynowego Mistrzostwa Świata w celności lądowania. W poszczególnych edycjach Spadochronowych Pucharów Świata zdobywano wiele medali, szczególnie kpt. Monika Sadowy – Naumienia – dwukrotna Mistrzyni Świata w celności lądowania. Podczas V Wojskowych Igrzysk Światowych CISM rozgrywanych w Brazylii Spadochronowa Reprezentacja WP na startujących 37 państw zajęła w klasyfikacji generalnej wysokie 9 miejsce,
a kpt. Monika Sadowy – Naumienia w konkurencji celność lądowania zajęła II miejsce zdobywając srebrny medal i tytuł Wicemistrzyni Olimpijskiej.  W roku 2013 kpt. Monika Sadowy – Naumienia zdobyła Spadochronowy Puchar Świata w celności lądowania, a także III miejsce i brązowy medal w indywidualnej i drużynowej celności lądowania kobiet podczas Spadochronowych Mistrzostw Europy.
Zawodnicy WKS „Skrzydło” są uczestnikami ustanowionego w rok 2012 rekordu Polski w swobodnie spadającej formacji 70 osobowej.
Udział zawodników WKS „Skrzydło” tworzących Spadochronowa Reprezentację WP i Polski w wielu zawodach, mistrzostwach i pokazach lotniczych pozwolił także na kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowiskach wojskowych i cywilnych w kraju i  na arenie międzynarodowej spadochroniarstwa wyczynowego oraz promocję Sił Zbrojnych RP i Polski.

Wojskowy Klub Spadochronowy „ Skrzydło” w latach 1996, 1999, 2004, 2005, 2006 był współorganizatorem Spadochronowych Mistrzostw Wojska Polskiego – Międzynarodowych Spadochronowych Mistrzostw Wojska Polskiego, a w latach 2007, 2008, 2012, 2013 na lotniskach Krzesiny i Kobylnica Regionalnych Mistrzostw CISM w Spadochroniarstwie wraz z Spadochronowymi Mistrzostwami Wojska Polskiego. W roku 2010 WKS „ Skrzydło” wraz z Aeroklubem Ostrowskim był współorganizatorem na lotnisku Michałków Spadochronowych Mistrzostw Polski w konkurencjach klasycznych, a w roku 2011 i 2012 wraz z Aeroklubem Poznańskim na lotnisku Kobylnica/Bednary „Festynu Lotniczego z okazji Dnia Dziecka” oraz Spadochronowych Mistrzostw Polski w akrobacji spadochronowej RW-4.

WKS „Skrzydło” jest przygotowany do prowadzenia szkolenia teoretycznego
i praktycznego w zakresie spadochroniarstwa posiadając stosowny certyfikat na szkolenie wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (wpis do rejestru podmiotów szkolących). Dysponuje odpowiednią bazą szkoleniową, sprzętem specjalistycznym oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską i trenerską. Klub WKS „Skrzydło” posiada stosowne zasoby kadrowe umożliwiające realizację zakładanych szkoleń, a także podpisane stosowne porozumienia z zarządzającymi lotniska Kobylnica, Bednary, Ostrów Wlkp. umożliwiające prowadzenie szkoleń spadochronowych oraz hangarowanie i obsługę eksploatacyjną pozyskanego z Ministerstwa Obrony Narodowej samolotu transportowego AN-2. Klub posiada najwyższej jakości sprzęt spadochronowy (spadochrony Para Foil, Para Foil 2000, Classic, Stiletto, Silhouette, PD, Falcon). Trenażery specjalistyczne, kamery do wykonywania zdjęć w powietrzu, odtwarzacze naziemne i monitory oraz wysokiej klasy elektroniczną aparaturę do mierzenia celności lądowania.