WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

KSS VIS Zamość

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”
założony 02.03.1997r.
22-400 Zamość ul. Kilińskiego 82 A
Strona internetowa : www.vis.zamosc.pl
e-mail: vis.zamosc.@gmail.com
tel. do prezesa : 503 365 600

H I S T O R I A   K L U B U
1.    Zakres działalności klubu polega na propagowaniu strzelectwa sportowego w Zamościu, okolicach, województwie i kraju.
2.    Strzelamy z broni  krótkiej i długiej pneumatycznej, małokalibrowej bocznego zapłonu / kaliber 5,6mm / oraz centralnego zapłonu  pistoletów i rewolwerów w kalibrach 32” – 38”.
3.    Kilka osób uprawia strzelectwo z broni długiej centralnego zapłonu oraz z broni śrutowej / rzutki/ .
4.    W klubie zarejestrowanych jest 89 osób posiadających licencje strzeleckie PZSS w tym 4 kobiety. W trakcie szkolenia i stażu przygotowywane są kolejne 3 kobiety w tym 1 młodziczka i 1 juniorka.
5.    Klub występuje jako jedna sekcja strzelectwa sportowego.
6.    W klubie działalność szkoleniową  prowadzi 3 instruktorów strzelectwa sportowego. Ponadto klub dysponuje sędziami strzelectwa sportowego kl. Państwowej – Andrzej Głaz,– Andrzej Fedorowski-Gawryś, klasy I: Głaz Małgorzata, Głaz Sławomir, Jan Margol Henryk Berendt, Ryszard Suchodolski,  klasy II – Wiesław Skowron, Józef Szmiga.
7.    Klub wykorzystuje jedyną strzelnicę w naszym regionie – strzelnicę miejską w Zamościu. Baza więcej niż skromna. Widoczna na załączonych zdjęciach. 1 strzelnica miejska typu otwartego, jedna strzelnica wojskowa udostępniane w ramach dobrej współpracy z wojskiem. Brak strzelnicy pneumatycznej – zakrytej / w pomieszczeniu. Posiadane przez klub urządzenia leżakują wyczekując lepszego momentu / jak stare wino- oby tylko nie skwaśniały/.
8.    Korzysta sporadycznie ze strzelnicy wojskowej.
9.    Wstęp do klubu otwarty dla wszystkich chętnych po wpłaceniu wpisowego oraz docelowo zdaniu egzaminu na patent strzelecki. Jedynym warunkiem jest brak oznak wykorzystania broni w niecnym celu i brak kontaktów z wymiarem sprawiedliwości.!!!  /w złym tego słowa znaczeniu /. Każdego roku na zebraniu walnym przyjmowany jest przez członków klubu kalendarz imprez na dany rok. Zawiera on co najmniej 10 – 12 imprez organizowanych na dostępnych strzelnicach Zamościa oraz kilka szczebla wojewódzkiego i centralnego, na których chętni mogą sprawdzać swoje umiejętności. Klub organizuje ok. 10 – 12 imprez strzeleckich na terenie Zamościa oraz współorganizuje kilka innych wraz z innymi klubami z terenu województwa lubelskiego.
10.    Od 1997r. członkowie klubu uczestniczą w rozgrywkach szczebla centralnego : w Pucharach Polski oraz Mistrzostwach Polski grupy powszechnej. Każdego roku klub reprezentowany był w rozgrywkach finałowych Pucharu Polski, do których kwalifikuje się tylko po ośmiu zawodników w każdej konkurencji strzeleckiej.
11.    Do najlepszych zawodników, którzy uczestniczyli w finałach Pucharów Polski lub Mistrzostwach Polski Grupy powszechnej  zaliczamy:
•    Henryk Berendt / pistolety/
•    Andrzej Fedorowski – Gawryś  / karabiny/
•    Jerzy Grosiak  / pistolety/
•    Wiesław Skowron / pistolety/
•    Maciej Krygrowski  / pistolety /
•     Mariusz Pożniak, / pistolety/
•     Jan Staniszewski  / pistolety/
•    Jacek Stawikowski  / pistolety/
•    Zbigniew Żukowski
12.     Powstanie Klubu Strzelectwa Sportowego „VIS” datuje się od zebrania założycielskiego w dniu 16.01.1997r, kiedy to 19 osób złożyło swoje podpisy pod deklarację utworzenia klubu. Utworzono komitet założycielski w składzie :
•    Andrzej GŁAZ
•    Andrzej FEDOROWSKI – GAWRYŚ
•    Ryszard FRIDRICH,
których upoważniono do załatwienia czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.
W dniu 20 stycznia złożono w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu wniosek o rejestrację stowarzyszenia Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”.  Do wniosku dołączono statut, liczbę założycieli oraz protokół zebrania.
W dniu 7 lutego 1997r. Sąd Wojewódzki w Zamościu postanowieniem nr. Ns-Rej. 9263/97 wpisał do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej – Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”.
W dniu 2 marca 1997r. na walnym zebraniu członków K.S.S „VIS” dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej w składzie :
1.  Zarząd.
Prezes Klubu – Andrzej GŁAZ
Vice prezes   – Andrzej FEDOROWSKI – GAWRYŚ
sekretarz      – Wiesław SKOWRON
skarbnik       – Jan MARGOL
członkowie zarządu   – Ryszard Fridrich
Ryszard Suchodolski
Tadeusz Garncarz
2. Komisja rewizyjna
Przewodniczący  – Leszek MISZCZUK
członkowie         – Andrzej Sobieszczański
Henryk Litwiniec
Piotr Olszewski
Zebrani upoważnili zarząd do załatwienia spraw związanych z rejestracją klubu, założeniem konta i rozpoczęciem działalności szkoleniowej oraz gospodarczej w celu rozwoju klubu.
Ustalono składkę miesięczną w wysokości 5 zł.
W dniu 28 marca 1997r. został złożony wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Zamościu o wpisanie zarządu oraz adresu klubu.
Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”
ul. Piłsudskiego 36
22 – 400 Zamość
Postanowieniem sądu Nr. 8/97 z 11.04.97 dokonany został wpis do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
W dniu 28 maja 1997r. K.S.S „VIS” wpisany został po uzyskaniu opinii OZSS w Lublinie na członka PZSS uzyskując numer członkowski 10/97.
W dniu 30.08.1997r. klub uzyskał decyzję Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu na posiadanie broni sportowej.
W międzyczasie Klub uzyskał REGON oraz NIP pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej i szkoleniowej.
W dniu 7 lipca 1998r. po wejściu w życie nowych przepisów K.S.S „VIS” złożył wniosek do PZSS o nadanie licencji uprawniającej Klub do udziału we współzawodnictwie sportowym. Licencja została przyznana w dniu 18.02.1999r. decyzją nr. LK – 10/99 w dziedzinie strzelań pneumatycznych i kulowych (bez wyjątków).
W międzyczasie klub zmienił siedzibę na: ul. Kilińskiego 82 A 22-400 Zamość