WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

WSS GROT Leszno

Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe – GROT,

ul. Racławicka 1, 64-100 Leszno.

Członkowie Zarządu:
prezes – Jarosław Zielonka – 603-250-195 – prezes@wssgrot.pl
wiceprezes – Krzysztof Dubaniewicz – wiceprezes@wssgrot.pl
Sekretarz – Arkadiusz Lasik – sekretarz@wssgrot.pl
Skarbnik – Ryszard Woźniak skarbnik@wssgrot.pl

WSS „GROT” jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem;