WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

SWiRS MAZOVIA TEAM Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”
01-494 Warszawa, ul. Jerzego Waldorffa 29
Tel. 22 499 55 46
Strona internetowa:
www.mazovia-team..pl
Zarząd:
Ryszard Chojnacki     – prezes
Jerzy Stwora        – wiceprezes
Marcin Wasiołek    – członek Zarządu
Waldemar Stefański    – wiceprezes

Stowarzyszenie powstało na przełomie 1999/2000, zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym  w kwietniu 2000 r.  Data rejestracji w KRS:  12.02.2002
Najważniejsze kierunki działania:
– integrowanie środowisk sportowych ze społecznością lokalną
– organizowanie działalności sportowej  w celu osiągnięcia w wybranych dyscyplinach
sportu najwyższego poziomu,
– tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród ogółu społeczeństwa oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,
– popularyzowanie wybranych dziedzin sportu,
– podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych,
– angażowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanej do wieku i stopnia sprawności zainteresowań.
Najważniejsze osiągnięcia sportowe:
Organizacja  3 międzynarodowych  wyścigów kolarskich z kalendarza światowego
– Wyścig Dookoła Mazowsza
– Mem. Andrzeja Trochanowskiego
– Puchar Ministra Obrony Narodowej
oraz wielu imprez ogólnopolskich m.in. Mem. R. Siemińskiego czy Liga MastersCup.